Oplysninger om bedste praksis i Covid-19

Sundhed og sikkerhed for vores gæster, medarbejdere og de samfund, vi opererer i, er af allerstørste betydning.

For at reducere de risici, der er forbundet med Covid-19 transmission, og i overensstemmelse med input og vejledning fra forskellige offentlige myndigheder, har vi udviklet et sæt af bedste praksis.

Disse bedste praksisser omfatter elementer vedrørende operationelle procedurer, uddannelse af personale, risikostyring, mad-/drikketjenester, indkvartering, transport, oplysninger forud for rejsen og medicinsk screening for gæster og personale.

Efterhånden som Covid-19-situationen udvikler sig, vil vi opdatere disse bedste praksisser. Gæsterne vil få relevante oplysninger på reservationstidspunktet og opdateres efter behov før deres ankomst.