Covid-19 Oplysninger om bedste praksis

Sundhed og sikkerhed for vores gæster, medarbejdere og de samfund, vi opererer i, er af allerstørste betydning.

For at reducere de risici, der er forbundet med Covid-19-transmission, og i overensstemmelse med input og vejledning fra forskellige offentlige myndigheder har vi udviklet et sæt bedste praksisser.

Disse bedste fremgangsmåder omfatter oplysninger vedrørende operationelle procedurer, uddannelse af personale, risikostyring, mad-/drikkevaretjenester, indkvartering, transport, forhåndsoplysninger og medicinsk screening for gæster og personale.

Efterhånden som Covid-19-situationen udvikler sig, vil vi opdatere disse bedste fremgangsmåder. Gæsterne vil blive forsynet med relevante oplysninger på tidspunktet for deres reservation og opdateret efter behov før deres ankomst.